Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om dialogen med KTH:s ledning

Publicerad 2023-03-29

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om två kommande rapporter om RAE-utvärderingen och fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling på CBH-skolan.

Den här veckan arbetar vi i skolledningen med två rapporter som ska skickas in inför vårens verksamhetsdialog med KTH:s ledning. Den ena rapporten handlar om RAE-utvärderingen av KTH:s forskning (”Research Assessment Exercise”), som genomfördes under 2020-2021 och som resulterade i en handlingsplan, vilken nu ska följas upp. En fråga som togs upp av flera utvärderingspaneler var hur vi skulle kunna stärka forskningssamarbetet mellan skolans institutioner. Här har det under det senaste året hänt flera spännande saker; det har startats nya seminarieserier med deltagare över institutionsgränserna och nya samarbeten runt centrumbildningar och gemensam infrastruktur.

Den andra rapporten handlar om fakultetsförnyelse och fakultetsutveckling, där vi redogör för nuläget och reflekterar över planerade rekryteringar, befordringar och kompetensutveckling. Även här tror vi att ett ökat samarbete mellan institutionerna är viktigt och ger möjligheter till ett bättre utnyttjande av skolans resurser för utbildning och forskning. Inom flera ämnesområden har vi förväntade pensionsavgångar och här behöver vi inför kommande rekryteringar se över undervisningsbehoven och försöka matcha dem med satsningar inom strategiska forskningsområden.

Jag vill även passa på att berätta att rektor och prorektor kommer att besöka vårt campus i Flemingsberg på fredag klockan 10:30. Som en del av rektors beslut om åtgärder för en ekonomi i balans har prorektor gjort en utredning av verksamheten på KTH:s campusområden och vid mötet på fredag kommer rektor och prorektor att presentera utredningen och svara på frågor. Varmt välkomna!

Amelie