Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om JML-arbetet på CBH

Publicerad 2023-03-22

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om CBH-skolans arbete med jämställdhet, mångfald och lika villkor.

Den här veckan var det dags för årets första möte i skolans JML-grupp, där JML står för jämställdhet, mångfald och lika villkor. Vi pratade om läget på skolan och vilka aktiviteter som skulle prioriteras under året. För ett par år sedan genomförde skolan en större utbildningsinsats där alla skolans chefer bjöds in att delta i en 3-dagars kurs på temat ”inkluderande ledarskap”. Programmet gav skolans chefer en bra grund för fortsatt arbete med dessa frågor. För det kommande året planerar vi kortare träffar för chefer och lärare, för att öka kunskapen och ge verktyg för att arbeta med svåra frågor inom några utvalda områden. En central del av sådana träffar kommer att vara diskussionerna och erfarenhetsbytet mellan kollegor från olika delar av skolan.

En viktig fråga som vi diskuterade vid mötet var aktiviteter för breddad rekrytering och bemötande. Vi tror att det finns mycket mer som vi från skolans sida kan göra för att få nya studenter att känna sig hemma och trivas på KTH, både vad gäller den första tiden som nyantagen student, och under resten av studietiden. Detta kommer att vara en prioriterad fråga under året och vi hoppas kunna ha nya idéer på plats redan vid höstens mottagning.  

Amelie