Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om kollegialt inflytande på KTH

Publicerad 2023-03-01

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om hur sitt möte med Gunnar Svedberg, som på rektors uppdrag gör en utredning av formerna för kollegialt inflytande på KTH.

Den här veckan är många medarbetare sportlovslediga, men samtidigt är vi mitt i läsperiod 3 och många av skolans lärare och studenter är på plats på KTH som vanligt. Hoppas att ni ändå får möjlighet att vara ute och njuta av vårsolen som börjar titta fram!

Själv har jag den här veckan träffat Gunnar Svedberg, som på rektors uppdrag gör en utredning av formerna för kollegialt inflytande på KTH. Gunnar Svedberg har tidigare arbetat på KTH och känner vår skola extra väl, bland annat efter att ha varit extern ledamot i det strategiska rådet. Han träffar nu skolchefer, skolkollegiernas ordförande och andra nyckelpersoner på KTH och ställer frågor om hur det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet är organiserat idag, vad som fungerar bra, och vad som skulle kunna förbättras. Målsättningen är att under våren kunna presentera en kartläggning av det kollegiala inflytandet, som i sin tur kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram nya former för beredning av ärenden och beslut på KTH.

Som jag tidigare har skrivit om på denna plats har rektor nyligen fattat beslut om åtgärder för en ekonomi i balans, vilket vi kommer att behöva arbeta aktivt med under de kommande åren. Samtidigt genomgår KTH andra förändringar, t ex samgåendet av verksamhetsstödet. I en tid av förändringar känns det extra angeläget att olika kategorier av personal får möjlighet att komma till tals och påverka besluten. Här kommer det att vara viktigt att vi också har bra former för det kollegiala inflytandet.

Amelie