Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om KTH:s verksamhetsplan

Publicerad 2024-05-22

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om KTH:s verksamhetsplan och CBH-skolans reformagenda.

Den här veckan har rektor fattat beslut om KTH:s verksamhetsplan för 2024-2026 . Äntligen, skulle man kunna säga – eftersom vi har arbetat med innehållet i det här dokumentet sedan i höstas!

Verksamhetsplanen bygger på KTH:s vision och övergripande mål för 5-årsperioden 2024-2028 och innehåller flera delar. En viktig del är den KTH-gemensamma reformagendan, som beskriver de områden som hela KTH kommer att arbeta med under perioden. Här ingår till exempel den nyligen initierade översynen av utbildningsutbudet, en utredning av karriärsystemet och den pågående omorganiseringen av verksamhetsstödet. Därefter följer skolornas och verksamhetsstödets reformagendor, som utgår från den KTH-gemensamma reformagendan och beskriver de prioriterade insatserna inom respektive verksamhet.

CBH-skolans reformagenda innehåller aktiviteter inom fyra områden: utbildning, forskning, arbets- och studiemiljö, samt effektiv resursanvändning. En del aktiviteter har vi redan börjat arbeta med, medan annat kommer att startas upp nu eller senare under 3-årsperioden.  

Amelie