Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om medarbetarundersökningen

Publicerad 2023-03-08

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om KTH:s webbaserade medarbetarundersökning och om resultaten från CBH-skolan.

I februari fick alla anställda på skolan möjlighet att svara på en webbaserade medarbetarundersökning med ett drygt 20-tal korta frågor. Det var den första av fyra enkäter som kommer att skickas ut under året för att ”ta pulsen” på KTH:s arbetsmiljö. Som ni kan läsa i en artikel i dagens CBH-nytt  har skolans chefer nu fått ta del av resultaten från medarbetarpulsen och arbetar vidare med frågorna. En del av er har säkert också redan fått information från era närmaste chefer, till exempel på en arbetsplatsträff, om hur resultaten såg ut på er avdelning.

CBH-skolan hade som helhet en relativt bra svarsfrekvens och många medarbetare som var nöjda med arbetsklimatet, men vi har också identifierat områden och miljöer på skolan som vi kommer att behöva arbeta mera med i framtiden. Tanken med de återkommande mätningarna är att kunna följa utvecklingen över tid och se vilken effekt olika insatser har. Jag är övertygad om att det ger ett mycket bättre underlag för chefernas arbete än om man bara genomför enstaka mätningar och skulle därför vilja uppmana alla att försöka ta sig tid att svara på medarbetarpulsen nästa gång det är dags. Ju högre svarsfrekvens, desto tydligare bild får vi av hur skolans arbetsmiljö är!

Amelie