Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om nästa steg i campusflytten

Publicerad 2024-02-14

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om nästa steg i omlokaliseringen av våra campus.

I november beslutade KTH:s styrelse att verksamheten vid två av våra campus, Södertälje och Kista, skulle omlokaliseras till KTH Campus och Campus Flemingsberg. Nu har ett första programdirektiv beslutats av rektor, där det beskrivs hur arbetet med flyttarna ska gå till.

Det är ett stort och komplext arbete och för att kunna planera och genomföra flyttarna har det bildats ett antal projektgrupper som arbetar med de olika delarna. Av störst intresse för oss på CBH-skolan är den del som handlar om flytt av basåret från Södertälje till Flemingsberg och den projektgruppen leds av vice skolchef Sebastiaan Meijer. Enligt tidplanen ska den delen av projektet vara färdig i augusti 2025.

Även om CBH-skolan inte är direkt involverad i de andra campusflyttarna så kommer hela KTH att påverkas, eftersom det kommer att bli nödvändigt att bättre utnyttja lokalerna på våra kvarvarande campus för att få plats med verksamheterna som flyttar från Södertälje och Kista. Genom att KTH lämnar hyreskontrakt i Södertälje och Kista, samt förtätar på huvudcampus, hoppas vi kunna få ner lokalkostnaderna, som har blivit en mycket stor utgiftspost för KTH.

Amelie