Till innehåll på sidan

Amelie om ökande hyreskostnader

Publicerad 2023-01-25

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om det ekonomiska läget för KTH och CBH-skolan, samt vad ledningen gör för att förbättra situationen.

Förra veckan var skolcheferna på internat tillsammans med rektor, prorektor, universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör. Det blev två intensiva dagar med många intressanta diskussioner. En viktig fråga som diskuterades var det ekonomiska läget och vad vi kan göra för att förbättra situationen på KTH, både på kort och lång sikt. Eftersom hyreskostnaderna räknas upp med inflationen kommer vi att få ökade lokalkostnader, vilket är extra problematiskt eftersom KTH redan sedan tidigare har höga hyreskostnader beroende på läget i Stockholm, där hyresnivåerna är högre än i andra delar av landet.

Vi behöver se över utnyttjandet av lokaler och här pågår det sedan 2022 ett arbete, som fortsätter under 2023. På CBH-skolan har MTH-institutionen i Flemingsberg redan flyttat ut ur en korridor som vi hoppas kunna hyra ut i andra hand. KTH behöver ha en ekonomi i balans, men det är viktigt att eventuella förändringar också är bra för verksamheten och åtgärder måste därför vara väl genomtänkta.

Slutligen var det roligt att få träffa så många av er när vi tackade av vår tidigare skolchef Micke på AlbaNova i fredags! Som present från skolan fick han badhanddukar med tryck från våra fyra olika campus, så att han kan tänka på tiden på CBH-skolan när han ligger på stranden i framtiden.

Amelie

En grupp människor runt ett långbord.
CBH-skolans förra skolchef Mikael Lindström tackas av. Foto: Jon Lindhe, KTH