Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om projektansökningar

Publicerad 2024-04-03

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om extern forskningsfinansiering och projektansökningar.

Så här års är det många på CBH-skolan som skriver projektansökningar till de statliga forskningsråden och till olika privata finansiärer. Ungefär 40 procent av CBH-skolans intäkter utgörs av externa forskningsmedel och våra största finansiärer är Wallenbergstiftelserna, Vetenskapsrådet, EU, VINNOVA och Energimyndigheten.

För CBH-skolan är den externa forskningsfinansieringen väldigt viktig eftersom den står för en så pass stor del av våra totala resurser. Även om vi generellt har varit framgångsrika i att dra in externa medel lägger många av våra medarbetare ner mycket tid på att skriva ansökningar och det skulle förstås vara välkommet med ett ännu bättre utfall.

På institutionen för proteinvetenskap har man i år dragit igång ett initiativ där man läser och ger feedback på varandras ansökningar. Man lär sig mycket av att läsa andras ansökningar och jag tror att det är ett jättebra sätt att tillsammans hjälpas åt för att få en högre beviljandegrad. I framtiden hoppas jag också att vi på CBH-skolan tillsammans med verksamhetsstödet kan stärka upp stödet till forskare i samband med ansökningar, till exempel genom att ta fram budgetmallar för de viktigaste finansiärerna och förbättra informationen om aktuella utlysningar. Vi kan också hjälpas åt att marknadsföra skolans framgångsrika forskning i olika kanaler, så att den blir mer synlig för olika finansiärer.

Amelie