Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om rekryteringar och befordringar under 2022

Publicerad 2023-02-01

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om de befordringar och nyrekryteringar som CBH-skolan gjorde under förra året.

Januari har gått fort och nu är vi redan inne i februari. Vid den här tiden på året jobbar vi mycket med uppföljning av föregående års aktiviteter och planer för det kommande årets arbete. Förutom KTH:s övergripande verksamhetsplan, som innehåller en rad uppdrag till skolan, har CBH-skolan ett antal egna handlingsplaner inom olika områden, som också behöver följas upp. Det är bra att stanna upp, samla ihop information, och faktiskt få en överblick över allt som har gjorts under året.

Som skolans FFA har jag haft ett särskilt fokus på läraranställningar och befordringsärenden. När vi summerar 2022 kan vi se att CBH-skolan rekryterat två nya biträdande lektorer under året, samt att vi fått en ny lektor som flyttat från EECS-skolan till CBH. Vi har också glädjande nog haft flera befordringar inom Tenure track-systemet, med tre biträdande lektorer som befordrats till lektorer och fyra lektorer som befordrats till professorer. På CBH-skolan har det också utsetts fem nya docenter under 2022. Det är roligt att se att våra lärare och forskare meriterar sig genom att utföra forskning och utbildning av hög kvalitet. Jag hoppas på ett lika bra 2023!

Amelie