Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om skolans miljöarbete

Publicerad 2024-03-20

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om CBH-skolans miljöarbete och den klimatpåverkan som våra tjänsteresor innebär.

Den här veckan var det dags för skolledningens årliga genomgång av miljöarbetet på skolan. Denna genomgång är en del av miljöledningssystemet på KTH, där man i en årlig cykel ska sätta mål, arbeta med förbättringar, och sedan följa upp arbetet. KTH har hållbarhetsmål inom utbildning, forskning, samverkan och en rad andra områden. Vid ledningens genomgång gick vi igenom aktiviteter och statistik inom flera av dessa områden.

En fråga som har diskuterats mycket under de senaste åren är den klimatpåverkan som våra tjänsteresor innebär. Eftersom vi har mycket internationella samarbetsprojekt och ofta presenterar forskningsresultat på internationella konferenser behöver vi göra vissa flygresor, men har då samtidigt svårt att nå KTH:s mål som är att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med 40 % till 2025.

Under pandemin minskade resandet dramatiskt, men har nu tagit fart igen. En genomgång av skolornas koldioxidutsläpp visar dock att CBH-skolan hade något lägre koldioxidutsläpp 2023 än 2019, och att CBH:s utsläpp per person under 2023 låg ungefär på KTH-genomsnittet – koldioxidutsläppen var lägre än vid två av de andra skolorna på KTH, men högre än vid de andra två. Vid mötet gick vi även igenom intressant statistik som visar hur stor andel av våra vetenskapliga publikationer som är relaterade till något av de globala hållbarhetsmålen och här ligger CBH-skolan över KTH-genomsnittet. De två hållbarhetsmål som klart flest publikationer på CBH-skolan adresserar är mål #7: Hållbar energi för alla, och mål #3: God hälsa och välbefinnande.

Amelie

KTH:s övergripande hållbarhets- och klimatmål