Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om verksamhetsplanering

Publicerad 2024-01-24

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om verksamhetsplanering, budget och arbetsmiljöplaner.

Nu har vårterminen kommit igång på allvar med undervisning, möten och verksamhetsplanering. I ledningsgruppen har vi ett stort fokus på ekonomi och arbetar med att ta fram uppdaterade institutionsbudgetar, utöver den översiktliga budget på skolnivå som var färdig före årsskiftet.

Vi håller också på med en översyn av hur vi bäst ska kunna budgetera och följa upp utfallet för våra utbildningar. KTH har 2024 infört en ny resursfördelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå, där skolorna får en tilldelning baserat på sitt utbildningsuppdrag, följt av en avräkning i slutet av året med krav på återbetalning av medel om skolan inte når upp till sitt uppdrag. Den nya modellen kommer att ställa högre krav på planering och uppföljning, vilket gör att vi behöver anpassa skolans processer.

Andra saker som är på gång på skolan är arbetet med att ta fram en arbetsmiljöplan och en JML-plan för 2024. Inom arbetsmiljöarbetet kommer KTH att fortsätta med de pulsmätningar som lanserades förra året. Medarbetarpulsen är ett bra verktyg för att följa upp läget på skolans institutioner och genom den har vi identifierat flera områden som vi behöver arbeta vidare med, till exempel bemötande och stress. Vi planerar att fortsätta med aktiviteter på dessa teman under 2024.

Amelie