Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rådgivande grupp på CBH tar nya tag

Kvinna sittande vid skrivbord.
Eva Malmström är ordförande för International Advisory Group (IAG). Foto: Susanne Kronholm
Publicerad 2023-05-24

Redan 2020 beslutade CBH-skolan att inrätta en rådgivande grupp för internationella frågor kallad International Advisory Group (IAG). Gruppens syfte är att arbeta långsiktigt med bland annat utbytesstudier, personalmobilitet och strategiska forskningssamarbeten.

– På grund av Covid-19 tog IAG:s arbete inte riktigt fart men nu har vi alltså gjort ett omtag. Gruppen har börjat att träffas under våren och kommer att fortsätta sitt arbete från och med höstterminen, säger ordförande Eva Malmström.

IAG är rådgivande till CBH:s skolchef, GA, vice-GA och ledningsgrupp. Gruppen ska arbeta långsiktigt med för skolan strategiskt viktiga frågor av internationell karaktär, vilket omfattar bland annat utbytesstudier inklusive CBH:s utbytesavtal, avgiftsskyldiga studenter, internationella utbildningssamarbeten, personalmobilitet, strategiska forskningssamarbeten, samt övriga typer av internationell samverkan. IAG ska inte hantera ”vanliga” bi- eller multilaterala forskningssamarbeten.

Enligt beslutet vid bildandet ska IAG utarbeta en långsiktig strategi för utbytesstudier vid CBH, bidra till att öka antalet avgiftsskyldiga studenter vid CBH, i samarbete med CBH:s Impact-ansvariga bidra till att det internationella genomslaget av CBH:s verksamhet ökar, samt i övrigt verka för att CBH och KTH uppnår sina mål inom för IAG relevant områden.

– Tveka inte att höra av dig till någon av oss om du har några idéer eller tankar som hjälper oss att utveckla vårt arbete, säger Eva Malmström.

IAG består av lärarrepresentanter: Monica Ek, Antonius Van Maris, Massimiliano Colarieti Tosti samt Christofer Lendel och representanter från stödfunktionen: Annelie Fredriksson, David Grenot, Maria Orgmetz, Sofia Ellström Tanzawa samt Per Dalhammar. Ordförande för gruppen är Eva Malmström som också representerar CBH i motsvarande gruppering på KTH nivå.

Kontakta Eva Malmström