Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vill du vara CBH-skolans grundutbildningsansvarig?

Publicerad 2023-05-24

Uppdraget för nuvarande grundutbildningsansvarig (GA) avslutas vid halvårsskiftet och skolan behöver därför utse en ny GA. Uppdraget startar 1 oktober 2023 och du ansöker senast 12 augusti 2023.

Uppdraget 

Uppdraget startar 1 oktober 2023. Beräknad arbetsåtgång när överlämningen är genomförd är 50 % av en heltidstjänst.

Ansökan 

En kortfattad ansökan ska innehålla:  

  • CV och personligt brev

Ansökan sänds till skolchef Amelie Eriksson Karlström ameliek@kth.se  senast den 12 augusti 2023.

Ansvarsområden

Grundutbildningsansvarig har ansvar för kvalitén i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå vid skolan, för att skolans utbildningsprogram utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål samt för kvalitén i skolans utbildningar för livslångt lärande. Utvecklingen av utbildningsprogram ska ske i samförstånd med KTH:s övriga skolor.

Vidare gäller att grundutbildningsansvarig ansvarar för:

  • Skolans program och kursutbud på behörighetsgivande nivå, grundnivå, avancerad nivå och för livslångt lärande samt att utbudet utvecklas i linje med KTH:s strategi och mål med särskild fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.
  • Det övergripande systematiska kvalitetsarbetet för utbildning på behörighetsgivande nivå, grundnivå och avancerad nivå.
  • Att samverka med KTH:s övriga skolor kring frågor rörande utbildningskvalitet.
  • Strategi för studentrekrytering.
  • Utbildningens internationalisering och samverkan med det omgivande samhället.

Kompetenskrav

Grundutbildningsansvarig ska ha erfarenhet av undervisning på̊ grundnivå̊ och avancerad nivå̊, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning.

Därutöver ska grundutbildningsansvarig ha (1) avlagd doktorsexamen, (2) högskolepedagogisk utbildning och (3) examinationsrätt för utbildning på̊ grundnivå̊ och avancerad nivå̊ under sin mandatperiod.

Skolchefen beslutar om att utse grundutbildningsansvarig efter samråd med vicerektor för utbildning.

Övrigt

Annonsen skickas ut på lärarlistorna och publiceras på intranätet.