Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Workshop i bemötande för doktorander och handledare

Hur pratar vi med varandra och hur kan vi skapa en hållbar arbetsmiljö? Det är frågor som diskuteras på höstens workshop i bemötande. Illustration: Istock
Publicerad 2023-10-11

I höst kan du som är doktorand eller handledare för doktorander på CBH-skolan delta i en workshop om bemötande. Det är HR på CBH som bjuder in till en tankeväckande workshop där teori varvas med diskussioner och videoklipp.

– Vi erbjuder workshoppen i bemötande för att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö på CBH. Det finns alltid ett behov av att arbeta förebyggande mot diskriminering, konflikter och mobbing på arbetsplatsen, säger Sara Leoni, HR-administratör.

I workshoppen varvas teori med diskussioner, videoklipp och grupparbeten för att väcka tankar och förhållningssätt om hur vi bemöter varandra i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats.

– När vi får en ökad förståelse för vår egen och andras arbets- och livssituation kan vi hitta bättre vägar i vårt bemötande. Det gör att vi får en mer öppen kommunikation och kan förbättra samarbetet.

Det långsiktiga målet är ett bättre arbetsklimat, effektivare samarbeten och ett hållbart arbetsliv.

– En trygg arbetsplats bidrar även till att medarbetare vill ge mer till arbetsplatsen.

Workshoppen hålls vid två tillfällen i november, för doktorander respektive handledare för doktorander.

– Om det finns intresse, erbjuder vi workshoppen även till andra arbetsgrupper på CBH, säger Sara.