Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Begär ersättning för reseutlägg – checklista

Använd den här sidan som ett praktiskt stöd när du begär ersättning efter din tjänsteresa. Här finns tips och guider som gör det lätt att göra rätt.

Checklista efter resan

 • Registrera utlägg
 • Skapa utläggsrapport
 • Traktamente

KTH är en statlig myndighet. Det är ett krav att vi är transparenta och kan redogöra för syftet med en tjänsteresa.

Registrera dina kvitton och utlägg direkt efter resan. Kvitton som är äldre än ett år förfaller och ersätts inte. Det går inte att få dispens.

Registrera utlägg

Du behöver registrera dina utlägg i KTH-RES innan du kan skapa en utläggsrapport.

Registrera utlägg  (steg-för-steg-guide)

Utläggsrapport

Skapa utläggsrapporten i KTH-RES när du har registrerat dina utlägg.

De här dokumenten ska finnas med:

 • Program, inbjudan eller deltagarlista. 
 • Originalkvitton i kronologisk ordning fästa på ett vitt papper.
 • Kopia på kontoutdraget om du har betalat på faktura.
 • Skärmdump på boardingkortet om resan är EU-finansierad.
 • Utskrift på utläggsrapporten om du lämnar in fysiska underlag.

Skapa utläggsrapport (steg-för-steg-guide)

Lämna in kvitton till rese- och utläggsgruppen

Traktamente

Syftet med traktamentet är att täcka de extra kostnader för måltider och andra mindre utlägg som uppstår under tjänsteresan.

Traktamentet är skattefritt och betalas ut enligt en fastställd schablon. För att ha rätt till traktamente krävs att resmålet ligger mer än 50 kilometer från din arbetsplats respektive bostad.

När du ansöker om traktamente ska du

 • bifoga en resplan
 • ange information om ankomsttid och avresa från resmålet
 • ange avresa och ankomst i lokal tid i respektive land, mellanlandningar ska inte anges.

Traktamente för utlandsresa (länk kommer)

Kontakta oss

Har du frågor? Mejla till CBH:s specalister på resor, travelexpenses@cbh.kth.se.