Studierektorer, grund- och avancerad nivå

Varje avdelning på skolan har en studierektor för grund- och avancerad nivå. Studierektorerna utses av avdelningschefen i samråd med skolans grundutbildningsansvarig.

Studierektor per avdelning

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (DK)

Elektroteknisk teori och konstruktion (EI)

Elkraftteknik (EN)

Elektronik (IG)

Fusionsplasmafysik (ED)

Kommunkationssystem (IF)

Medieteknik och interaktionsdesign (DM)

Mikro- och nanosystem (EK)

Nätverk och systemteknik (EP)

Programvaruteknik och datorsystem (IK)

Reglerteknik (EL)

Robotik, perception och lärande (DO)

Rymd- och plasmafysik (EF)

Tal, musik och hörsel (DT)

Teknisk informationsvetenskap (EQ)

Teoretisk datalogi (DL)

Mandat

Enligt skolans delegation- och arbetsordning

Beskrivning av mandat för studierektorer finns beskrivet i skolans delegations och arbetsordning.

Skolans delegation- och arbetsordning