Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avslut av anställning

När en medarbetare avslutar sin anställning följer man checklistan på denna sida. Här hittar man också länkar till viktiga dokument och information vid avslut.

En anställning vid EECS kan upphöra när en överenskommen tidsbegränsad anställning löper ut eller så kan du som anställd själv välja att avsluta din anställning. Om en tidsbegränsad anställning löper ut får du ett varsel från skolan om din anställning varat längre än ett år.

Om du som anställd väljer att avsluta din anställning, behöver du skicka in en begäran om att anställningen ska upphöra. Du kan hitta detta dokumentet på de centrala sidorna

Du skickar sedan dokumentet till din HR kontakt  vid EECS som ser till att din begäran registreras hos löneavdelningen. 

Checklista för dig som slutar din anställning

Lämna tillbaka till EECS Servicecenter:

 • Alla nycklar
 • Inpasseringskort
 • Kreditkort Eurocard
  OBS! Om du har tillhandahållits ett kreditkort skall du kontakta Eurocard, eurocardkund@eurocard.se  eller ringa 08-146737 och säga upp ditt Eurocard FUP samt klippa itu kortet.

Länk till EECS Servicecenter .

 Lämnas till närmsta chef/avdelningen:

 • Mobiltelefon
 • Dator

OBS! Om dator eller mobiltelefon lämnas till Servicecenter går det tillbaka till IT och till allmän ägo.

Tänk på att: 

 • Städa ur din arbetsplats, lämna inte mat i kyl eller frys 
 • Rensa bort papper och dylikt från din skrivbordsplats
 • Töm/exportera din hemkatalog på datorn. Ditt KTH-konto inklusive mailkonto kommer att avslutas när din anställning upphör. 
 • Lämna över eventuellt material enligt överenskommelse till din närmsta chef
 • Skriv ut/spara dina lönespecifikationer om du behöver dem. Du kommer inte att ha tillgång till Egenrapporteringen efter anställningen är avslutad.

Om du ska flytta från Sverige till annat land:

 • Om du ska flytta till annat land (och vara där mer än ett år) behöver du anmäla det till Skatteverket  minst en vecka innan flytt via blankett "Flyttning till utlandet SKV 7665".
 • Vid flytt till annat land behöver du anmäla det till Försäkringskassan  (blankett 5459 Flyttning till eller arbete i ett annat land )
 • Om du har ett bankkonto i svensk bank, så glöm inte att meddela dem om du vill stänga bankkontot.

Intyg om anställning respektive arbetsgivarintyg skrivs av HR vid skolan. Önskar du ett betyg för din anställning så kontaktar du närmsta chef. Betyg skrivs endast för anställningar som varit längre än 6 månader. 

Information till dig som chef som har en anställd som slutar

Närmsta chef har det övergripande ansvaret för den att den anställde får ett bra avslut på sin anställning. Det ligger också på närmsta chef att överlämning av arbetsuppgfiter, återlämning av utrustning, avslut av konton samt att avslutningssamtal genomförs. Den anställde har rätt att begära betyg för anställningen om den varat längre än 6 månader, en mall för betyg kan du hitta här (docx 57 kB)

När du som chef får vetskap om att en anställd slutar meddelar du HR senast två månader innan avslut.