Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medarbetarsamtal

Enligt KTH:s samverkansavtal har samtliga medarbetare på KTH rätt till medarbetarsamtal med sin närmsta chef minst en gång per år. Medarbetarsamtalet ska ge medarbetaren en möjlighet att tillsammans med sin chef diskutera den egna insatsen och få ökad förståelse för dess del i ett större sammanhang.

Medarbetarsamtal är en av både chef och medarbetare väl förberedd systematisk och strukturerad dialog för att gemensamt komma fram till en individuell handlings- och utvecklingsplan för medarbetaren. Planen utgör ett stöd för att uppnå verksamhetens mål, både KTH-övergripande och arbetsplatsspecifika. Medarbetare och chef kan tillsammans utveckla och förbättra arbetsinsatser och arbetsprocesser. Alla medarbetare har därigenom möjlighet att påverka sin och arbetsgruppens utveckling.

För dig som medarbetare

På KTHs centrala sidor finns guide för medarbetarsamtal, mall för dokumentation av medarbetarsamtal. Du hittar den informatinen via denna länk .

För dig som chef

 På KTHs centrala sidor hittar du en guide för chefer gällande medarbetarsamtal. Du hittar den informationen via denna länk

Guide medarbetarsamtal för chefer i word (docx 78 kB)

Särskilt fokus för medarbetarsamtalen 2024

Under 2024 ska medarbetarsamtalet utöver de perspektiv som anges i guiden ha ett extra fokus på kompetensutveckling och processen för att ta fram en kompetensutvecklingsplan i linje med Verksamhetsplan 2023-2025 ska inledas.

Frågor av särskild vikt för skolan samt verksamhetens inriktning för året går att finna i verksamhetsplanen för 2023-2025. EECS verksamhetsplan finner du om du klickar på denna länk  som leder till skolans interna sidor om styrdokument.