Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Accesser och passerkort

Servicecenter hjälper anställda och besökare med tillträde till EECS.

Passerkort och access till anställda

Om du som anställd på EECS behöver hjälp med ditt passerkort vänder du dig till Servicecenter eller till KTH Entré beroende på vad saken gäller:

Tappat kort eller ny pinkod

Detta kan du få hjälp med i KTH Entré  och i viss mån i Servicecenter Electrum.

Problem med access eller ny behörighet?

Detta kan du få hjälp med genom Servicecenter . Mejla service@eecs.kth.se

Passerkort till gäster

Så här gör du för att få passerkort till din gäst.

Struktur för tillträde/accesser till EECS

Grundaccess:

  • Anställda (eller motsvarande): Tillträde dygnet runt till alla EECS kontorslokaler och gemensamma ytor/rum på campus och i Electrum.
  • Gäster
    • Nivå 1: Tillträde dygnet runt till entréer, kontors- och allmänna korridorer för den byggnad som avdelningen befinner sig.
    • Nivå 2: Tillträde till entréer till hus samt kontors- och allmänna korridorer för det våningsplan/den korridor som avdelningen befinner sig i.
    • Nivå 3: Tillträde vardagar kl. 7-17 till entréer till hus samt kontors- och allmänna korridorer för det våningsplan/den korridor som avdelningen befinner sig i.

Specialaccess

Utöver grundaccessen så kan anställda och gäster få tillträde till speciallokaler så som labb och verkstäder. Detta sker efter godkännande av ansvarig för lokalen i fråga.