Till innehåll på sidan

Gäster och besökare

När du ska ta emot en gäst eller besökare så finns det en del saker att tänka på och en del att göra. Vi hjälper dig gärna att göra rätt.

Förberedelser innan gästen bjuds in

Beroende på hur länge gästen ska stanna, vad den ska göra här och var den kommer från, kan det behövas underlag och godkännanden av avdelningschef, prefekt eller skolchef.

Innan du bjuder in en gäst (utöver dagslånga besök och vid standardiserade besök så som opponenter, intervjuer etc.) kontakta HR-personen i ditt avdelningsteam  för att se till att rätt underlag finns på plats. 

Resa och boende till gäst

Så här gör du för att boka resa och boende till din gäst.

Passerkort m.m. till gäster och besökare

När du har bjudit in en person som ska vistas på skolan, beställ kort, nyckel och eventuellt andra behörigheter genom Servicecenter:

  1. Fyll i gästformuläret nedan eller via länk till gästformuläret.
  2. Servicecenter stämmer av med ansvarig och ordnar med kort etc.
  3. Kortet hämtas sedan ut av gästen mot legitimation i KTH Entré , medan nyckel och t.ex. gäst-login hämtas i något av våra Servicecenter.