Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Gäster och besökare

När du ska ta emot en gäst så finns det en del saker att tänka på. Vi hjälper dig att göra rätt. Tänk på att kontakta Servicecenter i tid, gärna fem arbetsdagar innan gästens ankomst.

Förberedelser innan gästen bjuds in

Kontakta oss i tid

Tänk på att kontakta oss i tid, gärna fem arbetsdagar innan gästens ankomst. 

Oberoende på var din gäst kommer ifrån, syftet med besöket och hur länge personen ska stanna, så behövs det godkännande av avdelningschef.

Innan du bjuder in din gäst (utöver dagslånga besök och vid standardiserade besök så som opponenter, intervjuer etc.) kontakta HR-personen i ditt instutionsteamsteam  för att se till att rätt underlag finns på plats. 

Resa och boende till gäst

Så här gör du för att boka resa och boende till din gäst.

Passerkort, nyckel och wifi till gäst

När du har bjudit in en person som ska vistas på skolan, och vill beställa kort, nyckel och eventuellt andra behörigheter genom Servicecenter:

  1. Fyll i gästformuläret nedan
  2. Servicecenter stämmer av med ansvarig
  3. Kortet hämtas sedan ut av gästen mot legitimation i KTH Entré . Nyckel och wifi hämtas i något av våra Servicecenter