Till innehåll på sidan

Resor

Här hittar hittar du information om att resa i tjänsten eller att boka en resa för gäster. Här finns också information om taxiresor, parkering och lånecyklar.

Viktigt om rese- och hotellbokningar

Alla KTH:s resor och hotell ska bokas via vår avtalade resebyrå Egencia. Endast resor och hotell som bokas via avtalad resebyrå ersätts av KTH. Bokning av resor på annat sätt bryter mot det ramavtal som KTH tecknat med Egencia.