Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Soprum och återvinning

Här hittar du information om sophantering och återvinning på EECS.

Källsortering

Vi har ett antal ställen där du kan källsortera avfall från kök, mötesrum eller arbetsplats.

 1. Återvinningsmöbler i våra kök
 2. Returpapper- och kartong vid våra skrivarplatser
 3. Grovsopor lämnas i grovsoprum (se nedan)
 4. Återvinning av el eller datorer: lämnas in till något av våra Servicecenter

Grovsoprum

Om returpapper- och kartongkärlen är fulla eller om du behöver slänga andra grovsopor lämnar du det i något av skolans grovsoprum. Kontakta Servicecenter  om du är osäker på vilket som är ditt närmaste grovsoprum.

Borggården:

 • Osquars backe 2, plan 2, E-huset
 • Lindstedtsvägen 9, plan 3, D-huset
 • Teknikringen 14, plan 2
 • Lindstedtsvägen 24, plan 1

Electrum:

 • Kistagången 16, plan 2, slutet av glasgatan, vid lastkajen 

Q:

 • Teknikringen 31, plan 2
 • Drottning Kristinas väg 53 (eller ingång Malvinas väg 10), plan 2, kulverten

Här finns information om miljö och hållbar utveckling på KTH.