Till innehåll på sidan

IPR - Immaterialrätt

Stöd angående Immaterialrätt / IPR, Intellectual Property Rights, i ansökningar för forskningsfinansiering.

Forskare anställda vid KTH som utför forskning i samverkan bör ha grundläggande kunskap om IPR (Intellectual Property Rights). Research Support Office ger stöd i ansökningsfasen och vad man behöver tänka på som forskare vid KTH när man skriver en ansökan till forskningsprojekt som förväntas skapa IPR. En väl formulerad IP-plan kan också stärka projektets impact.

 är den avdelning som kan hjälpa dig under ditt forskningsprojekt från ett tidigt skede med IP-plan till dess projektet är slut och resultat ska tas vidare till produkt / industri /patent.

IPR-frågan löper som en röd tråd genom många skeden av forskningen och man bör planera hur resultat ska hanteras redan i ansökningsstadiet.

Som en följd av lärarundantaget så äger forskaren själv sina forskningsresultat och IPR. Därför måste forskare ingå ett forskaravtal med KTH för att KTH ska kunna förhandla med motparter gällande IPR. Lär mer om detta på Juridiska avdelningens sidor .

Introduktion
Intellectual Property Rights, på svenska översatt till Immateriella rättigheter och består av:

 • Upphovsrätten som skyddar t ex. musik, film men och även källkoden till datorprogram. Gäller i 70 år efter upphovsmannens död.
 • Patent, som oftast är det som är aktuellt för KTH:s forskare, är ett skydd för en ny, teknisk lösning. Ett patent gäller i max 20 år.
 • Varumärkesskydd, som är ett skydd för ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst.
 • Mönsterskydd/designskydd, skyddar utseendet och formen på en produkt.

Dokumentet riktlinjer om intellektuella tillgångar skapade vid KTH  ger ramarna om hur KTH agerar vid dessa förhandlingar.

IPR-plan
En IPR-plan ska innehålla medel att bygga, utveckla och eventuellt kommersialisera resultat. IPR-planen ska reglera och ge struktur, t.ex. aktiviteter relaterade till den IPR-hantering som utförs (vad, hur, när, av vem etc.). De viktigaste komponenterna och aktiviteterna i IPR: s förvaltningsplan anges nedan. IPR-förvaltningen kommer att vara beroende av inom vilken organisation den genereras.

Vad tänka på?

 1. Kontrollera alla dokument för utlysningen och var medveten om IP-reglerna innan ansökan utarbetas. Ta reda på om det finns specifika IP-reglerna för programmet och finansiären i fråga. Efter ett beviljat projekt behövs ofta ett projektavtal för att reglera samarbetet. Flera aspekter som rör IPR regleras av detta projektavtal som ingås i början av ett samverkansprojekt.
   
 2. Management - Det är viktigt att man redan i starten av ett projekt eller centrabildning bygger en struktur som säkerställer att man kontinuerligt fångar upp resultat/IPR. Hur planerar man att organisatoriskt hantera: IP-policies, rutiner, ansvariga, beslutsprocesser, incitament osv.
  Om det uppkommer problem med resultathantering har de ofta sitt ursprung redan i detta stadie. Vem och hur monitoreras och redovisas skapade resultat?
   
 3. Hur utvärderar resultats potential/värde och hur tänker man hantera dem? Det krävs kunskap och struktur för att hantera detta praktiskt.
   
 4. Hur säkra och skydda IP- patentering? Publicering är centralt för KTH men kan ibland hamna i konflikt med parter som vill skydda resultat för att möjliggöra eventuell patentansökning.

Mer stöd och information finns på EU-kommissionens hemsida www.iprhelpdesk.eu/ . Här finns bra guider om te x IP i kontrakt och IP i Horisont 2020-projekt www.iprhelpdesk.eu/IP-Guides