Till innehåll på sidan

2019: ett år med många möten

Energiplattformens vice föreståndare energiplattformen tillsammans med Christophe Duwig och Lina Bertling Tjernberg, föreståndare.

NYHET

Publicerad 2019-12-13

Hallå där, Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för Energiplattformen på KTH. Nu har du varit i rollen som föreståndare ett år – hur har det varit?

– Det har varit ett fantastiskt år fyllt av spännande möten, både med forskare och studenter inom vårt fält på KTH, och med människor utanför akademin. Mitt mål är att Energiplattformen ska vara en inkluderande och inspirerande mötespunkt för utbyte och nätverk och en grund för samarbete. Och jag tycker att vi har tagit flera steg under året för att skapa fler och ibland oväntade samarbeten mellan forskare på KTH, och även öppnat flera dörrar för att bygga en starkare samverkan med omvärlden.

Vilka är höjdpunkterna du ser tillbaka på från året som gått? 

– Senast samlades vi för årets upplaga av KTH Energy Dialogue, som var fullbokat och besöktes av 250 deltagare. Under årets evenemang firade vi att forskningsplattformarna fyller tio år med ett tema där vi lyfte forskning som kan hjälpa oss att uppnå FN:s klimatmål. KTH Energy Dialogue är ett väldigt uppskattat evenemang och ett viktigt tillfälle för oss inom energifältet på KTH att samlas. Nästa års KTH Energy Dialogue går av stapeln den 19 november, så boka in det datumet!

– Vår årliga doktorandskola hölls i år vid Shanghai Jiaotong University (SJTU). Nästa år är det vår tur att vara värd för skolan som är ett samarbete mellan det europeiska nätverket Cluster och det kinesiska SEEEP. Här får doktoranderna med sig en rad multidisciplinära färdigheter inom systemteknik, teamarbete, presentationsteknik, design-thinking och peer learning.

I år deltog ni även under Almedalsveckan med ett eget seminarium – vad var målet med det? 

– Vi höll ett seminarium under Sustainable Innovations hållbarhetsarena Teaterskeppet under rubriken Forskning för framtidens hållbara energisystem. Både forskare och studenter deltog och kunde berätta om allt från vår omställning till hållbara energisystem till vår forskning för att höja verkningsgraden i solceller. Det var mycket uppskattat och bjöd på många möjligheter att knyta nya kontakter. Hit lockas framförallt representanter från näringslivet som vill få en bättre inblick i vilka möjligheter vi kan ge dem på KTH. Därför planerar vi nu att delta även nästa år och söker nu efter spännande projekt att ta med oss dit. Datumet är redan bokat och är den 29 juni.

Så vad ser du framför dig under 2019 mer än de fasta hållpunkterna? 

– Vi planerar både seminarier och workshops som kan bli nya mötesplatser för forskare och studenter, där vi även kan träffas över våra discipliner. Under året som gått har vi haft en intern utlysning om medel för att lägga grunden för fler tvärdisciplinära samarbeten. Nu pågår arbetet med gå igenom ansökningarna för att vi ska kunna stödja de som verkligen skapar bryggor mellan olika personer och verksamheter inom KTH. 

– Dessutom hoppas vi att tillsammans med studenterna starta KTH Energy Club som en inspirerande mötesplats där vi kan diskutera och lära av varandra. Vi har inspirerats av liknande mötesplatser vid Stanford och tror att det kan bli populärt även på KTH. 

– Under nästa år ska vi även göra en revision av vår webbplats för att den ska kunna ge den goda överblick över energiområdet på KTH som vi vill att den ska vara. Här ska det bli enklare att följa vårt arbete men även hitta nya kontakter för samverkan.

Ni har avslutat året med ett flertal skolbesök bland de KTH-skolor som har forskning och utbildning inom energiområdet. Vad är målet med dem?

– Dels handlar det om att ge forskare en bättre möjlighet att komma i kontakt med oss på Energiplattformen. Därför har vi både informerat om hur vi kan stödja dem och vilka vägar vi kan erbjuda för fler samarbeten. Dels har det varit en möjligheten för oss att lära känna personer och platser inom området bättre. Besöken är ett av stegen vi tar för att skapa en bättre överblick av vilka tillgångar vi har inom energiforskning på KTH och kunna lyfta fler spännande projekt. Genom att vi får en djupare inblick i de olika verksamheterna kan vi också se samband mellan dem och då kunna knyta fler trådar mellan olika projekt och personer för att skapa nya samarbeten som kan ge framgång.

Finns det fler saker du vill nämna från året som gått?

– Vi har deltagit i flera andra dialoger under året med politiker, näringsliv och allmänhet. Ett exempel är seminariet ”Elektrifiering - hot och möjligheter” som arrangerades av Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) i början av året. Därefter har jag deltagit vid otaliga presentationer och talat om kapacitetsbrist men framförallt om olika tekniklösningar med energilager. Vi brukar tala om vår tredje uppgift och jag vill slå ett slag för hur viktigt det är att vi som forskare tar tiden att sprida kunskap i samhället. Just Rifo är en förening som syftar till att bygga broar mellan politiker och forskare där många KTH forskare är medlemmar. Kunskap är grunden för vår demokrati inte minst i en era där vi utmanas av hot från hur informationsspridning används för manipulation och maktmissbruk som Cambridge Analytica exemplifierar.

– Sist men inte minst har jag under året byggt upp en ny ledning för Energiplattformen tillsammans med Christophe Duwig (vice föreståndare) med en referensgrupp som inkluderar KTH:s olika skolor. Vi utvecklar nu ideer om hur vi bäst når ut inom skolorna där skolbesöken lägger en viktig plattform. Min tro är att grunden i forskning är passionen i att driva forskning. Genom att mötas och lära av varandra kan vi inspireras och skapa nya ideer, och tillsammans skapa lösningar för framtidens uthålliga energisystem.

Text: Magnus Trogen Pahlén