Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Välj lösning för digitala möten

Om att välja rätt lösning för digitala möten eller undervisning

På den här sidan finner du information som kan vara nyttig för dig som ska anordna någon form av digitalt möte eller undervisning.

Utöver informationen som finns här så är KTH medlemmar i REMM (resfria/digitala möten i myndigheter) där det finns en mötesväljare med ytterligare bra information som du når genom att gå in på sidan www.remm.se/motesvaljaren/ .

Välj lösning för digitalt möte

Välj lösning utifrån
Vart du befinner dig Du är hemma
 
Du är i ett mötesrum
(med videokonferens system)
Antal deltagare Upp till 500 Upp till 50
Tillgängliga funktioner Använda kamera
Visa presentation/dela din skärm
Spela in möte
Chatta med deltagare
Hantera deltagare
Använda kamera
Visa presentation/dela din skärm
Spela in möte
 
Önskad kvalitet Varierande kvalitet Hög bild och ljudkvalitet
Välj lösning för det digitala mötet
Du som anordnar mötet Zoom Videokonferenssystem
Inbjudna deltagare Zoom, videokonferenssystem eller mobil enhet Zoom, eller videokonferenssystem

Möte i mötesrum med kollega på distans

I mötesrum med videokonferenssystem kan en deltagare ansluta till systemet antingen från ett annat mötesrum utrustat med videokonferenssystem  eller med sin dator via Zoom .

Har man bokat ett mötesrum som inte är utrustat med ett videokonferenssystem kan man ta med kamera och konferensmikrofon och ansluta till sin dator. Man delar sedan datorns skärm via projektor eller tv skärm som finns i rummet.

System
Zoom
Videokonferenssystem

Rekommendationer
Testa innan du har möte för första gången tillsammans för att säkerställa att anslutning och ljud fungerar bra.

Möte där deltagare sitter på olika platser med olika typer av system

Boka ett Zoom möte då deltagare kan ansluta via möteslänk i webbläsaren, telefon, Zoom klient, videokonferenssystem och Skype for Business (Lync).

Alla deltagarna kan sedan ansluta till det Zoommötet från det system som passar dem bäst.

System
Zoom
Videokonferenssystem

Rekommendationer
Testa innan du har möte för första gången tillsammans för att säkerställa att anslutning och ljud fungerar bra. Använd headset och nätverkskabel när du ansluter från din dator, för att undvika sända ut störande bakgrundsljud och fluktuerande nätverksuppkoppling (bild blir pixlig och mötet kan i värsta fall avbrytas).

Välj lösning för distansundervisning

Välj lösning utifrån
Vart du befinner dig På kontor eller hemma Du är i en hörsal
Antal deltagare Upp till 500, men kan utökas om
du beställer tjänsten webinar via IT Support
Upp till 50
Tillgängliga funktioner
 
Använda kamera
Visa presentation/dela din skärm
Chatta med studenter
Studenter kan dela/visa sin skärm
Skapa grupprum (breakout rooms)
Genomföra undersökningar via"Polls" med studenter
Hantera deltagare
Spela in föreläsningen
 
Använda kamera
Visa presentation/dela din skärm
Använda skrivtavla
Använda dokumentkamera
Spela in föreläsningen
 
Önskad kvalitet Varierande kvalitet Hög ljud och bild kvalitet
Välj lösning för distansundervisningen
Du som anordnar undervisningen Zoom Boka en av följande hörsalar Q1, F3, U1 eller U61
Inbjudna deltagare Zoom Videokonferenssystem, Pexip eller Zoom

Studenter i sal på KTH och gästföreläsare på distans

När man har en gästföreläsare med på distans rekommenderar vi för bästa kvalitén att man använder sig av en av de salar som är utrustade med videokonferenssystem .

En enklare lösning är att man tar med en USB kamera och en mikrofon som man ansluter till sin dator och sedan delar skärm på projektordukarna i föreläsningssalen.

Tekniker kan hjälpa till att starta videokonferensen i salen.

System
Videokonferenssystem
Zoom

Rekommendationer
Innan föreläsningen boka in ett test med gästföreläsaren några dagar innan föreläsningen med hjälp av tekniker på KTH.

Ha en moderator på plats på KTH som kan hjälpa till med att ställa frågor till gästföreläsaren.

Föreläsa på distans

En ensam föreläsare behöver oftast inte använda sig av en av de större föreläsningssalarna som är utrustade med videokonferenssystem utan kan använda sig av ett vanligt mötesrum utrustat med videokonferenssystem eller sin dator på kontoret.

System
Videokonferenssystem

Zoom

Rekommendationer
Använd headset och nätverkskabel när du ansluter från din dator. Testa några dagar innan föreläsningen ha ett test några dagar innan.

Webinar där studenter ansluter individuellt

System
Zoom

Rekommendationer
Använd headset och nätverkskabel när du ansluter från din dator. Ha en assistent med under undervisningen som kan hjälpa de deltagare som har problem med anslutningen och moderera frågor.