Till innehåll på sidan

Börja använda Microsoft 365

Avinstallera Office 365 eller annan MS Office innan du går vidare med installation av Microsoft 365 med KTH:s licens.

Om du råkar installera Microsoft 365 över ett befintligt MS Office kommer installationen att gå sönder.

1. Öppna länken portal.office.com

2. I fönstret som öppnas, ange ditt KTH användarnamn följt av @UG.KTH.SE.

3. Ditt användarnamn skall redan vara ifyllt (om det inte är det, så skall du ange ditt KTH användarnamn@ug.kth.se

4. Ange ditt KTH lösenord och klicka på "Logga in"

Du ska nu komma till Microsoft 365-portalen, och kan börja använda tjänsten

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-31