Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Använda Adobe Premiere på macOS

Adobe Premiere är ett tidslinebaserat program för videoredigering.

Installation och användning

Om du installerar Premiere på din egen dator så kommer den att ställa in sig automatiskt, och du kommer att kunna använda den direkt. Antingen har du dina filer i Adobes moln ("Creative Cloud") eller lokalt på din hårddisk. Användningen av programmet begränsas då bara av hårddiskens storlek.

Om du använder Premiere på våra salsdatorer så behöver du göra anpassningar för att inte få problem: dina videprojekt ska inte ligga i hemkatalogen i AFS, då utrymmet där är högst begränsat och i/o-hastihgeten inte så snabb. Våra rekommendationer är att använda en extern hårddisk eller annat lokalt filutrymme.

När du startar ett nytt projekt så ställer du också in var projektfilerna ska vara. Ställ in detta till den externa hårddisken eller annat lokalt filutrymme. Då kommer också temporär- och scratchfilerna som uppkommer vid import och rendering att hamna på den snabbare disken.