Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Använda Endnote 20 på M1-mac

Endnote är en av de mest använda referenshanterarna.
Den finns nu i version 20, men är inte anpassad än för M1-macar.
Det behövs anpassningar för att använda den i Microsoft Word.

Endnote 20 är våren 2021 inte anpassad än för Macar med Apple-processorer, sk M1-Macar.

Programmet körs i Rosetta-läge, ett kompatibilitetsläge där det Intel-anpassade programmet körs i en emulator. Detta är helt osynligt för användaren.

Då Endnote har en plugin för Microsoft Word så måste även Word sättas i Rosetta-läge för att Endnote-pluginen ska fungera i Word.

Följ instruktionerna på Clarivates webbplats för att få Endnote att fungera med Word:

EndNote: Apple M1 chip compatibility