Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Starta en inspelning i sal

Efter förberedelserna av föreläsningssalen är klara behöver du som lärare logga in i styrpanelen med din inloggningskod och KTH Play-konto, sen välja videokälla att spela in för att inspelningen ska börja.

Information om val av videokälla

Skrämbild av knappar av de fyra källvalen på styrpodiet.
Fyra val för videokälla

När du ska påbörja din inspelning kommer du behöva välja videokälla, dvs. vad som ska spelas in. Videokällan kan ändras under inspelningens gång utan avbrott.

Valen för videokälla är:

  • Kamera: Endast kamera som visar lärare och tavla. Kameravinkel och zoom kan ställas in, men kom ihåg att studenterna inte ska vara i bild.
  • Dator. Endast inspelning av det som visas på skärmen på stationär dator i sal eller egen medtagen bärbar dator.
  • Kamera & Dator. Inspelning av både kamera och dator. Alternativt kan du byta ut datorn mot dokumentkameran.
  • Beställning. Inspelning enligt beställd kombination av källor och layout. Kontakta IT-support för att anpassa inspelningen efter dina specifikationer. Detta val har ibland ett annat namn.

Starta inspelningen

När föreberedelserna för inspelningen  är klara har du aktiverat KTH Play så du kan spara inspelningen, bekantat dig med utrustningen och fått din inloggningskod till styrpanelen. Du är nu redo att starta inspelningen:

  1. Välj "Inspelning" på styrpanelen. Denna knapp heter ibland "Inspelning/Streaming" eller bara "Streaming".
  2. Logga in med din KTH-användare, för att inspelningen ska sparas på korrekt plats.
  3. Gör de sista inställningarna av utrustningen du ska använda.
  4. Starta inspelning genom att välja knappen för den önskade videokällan (Kamera, Kamera & Dator, Dator eller Beställning). Inspelningen påbörjas direkt efter ditt val.

Pausa och avsluta inspelning

Under inspelningens gång kommer du behöva pausa eller avsluta din inspelning. Läs vidare om hur du kan Pausa och avsluta en inspelning i sal .

Kontakt

Har du frågor om sidan eller behöver hjälp kan du kontakta it-support via e-post eller på telefon.

E-post: it-support@kth.se

Telefon: 08-790 66 00, knappval 1