Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hybridsalar

Hybridsalarna listade på denna sida har anpassats för Zoom- och hybridundervisning. Dessa salar har utrustats med kamera, dokumentkamera, takmikrofon samt bildmonitorer.

I hybridsalarna ansluter du din dator till tekniken på två möjliga sätt.

HDMI och USB-anslutning
Anslut med HDMI+USB-A, eller endast USB-C

Du kan ansluta din dator med HDMI för bild ut till projektor och bildmomitorer, samt med USB-A för att få tillgång till salens övriga teknik, så som kamera, mikrofon och dokumentkmera.

Du kan också ansluta med endast USB-C. Anslutningen skickar bild till projektor och bildmomitorer, men ger också tillgång till salens övriga teknik.

Kameran i salen går att styra från touchpanelen. Du kan panorera och tilta kameran. Du kan även spara dina inställningar som förval.

Kamera
Styr kameran från Touch-panelen.

D-huset (huvudbyggnaden)

D1, Lindstedtsvägen 9

D2, Lindstedtsvägen 9

D3, Lindstedstvägen 9

D31, Lindstedtsvägen 9

D37, Lindstedtsvägen 9

D41, Lindstedtsvägen 9

E-huset (huvudbyggnaden)

E32, Osquars backe 2

F-Huset

F2, Lindstedtsvägen 26 & 28

F3, Lindstedtsvägen 26 & 28

Q-Huset

Q1, Malvinas väg 4