Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hörsalar på KTH Campus

Hörsalarna listade på denna sida har anpassats för Zoom- och hybridundervisning med dokumentkamera och mikrofon, utöver den teknik som fanns i salen innan. Den nya tekniken kopplas in via en orange USB-kabel och är kompatibel med Zoom.

Utöver de salar med inbyggda videokonferenssystem  har ett flertal hörsalar och övningssalar  förberetts för att enkelt kunna genomföra videomöten med Zoom, exempelvis för båda distans- och hybridundervisning.

Hörsalarna har fått mikrofoner och en dokumentkamera installerad. Dokumentkameran underlättar möjligheten för dig som lärare att förmedla det du skriver på papper till alla i salen och i Zoom. Du visar denna kamera i stället för kameran som visar dig, det går inte att ha båda igång samtidigt på samma inloggning i mötet.

Anpassad utrustning i salarna

Här förklaras tekniken och Zoom-inställningarna för alla salar. Du hittar även salspecifik information på lärarbordet i varje sal.

Dokumentkameran

Foto av dokumentkamera i en sal, inkopplad till bärbar dator.

När du använder dokumentkameran lägger du det papper du skriver på direkt under kameran och fokuserar genom att höja och sänka kameran.

Dokumentkameran heter "UVC-Camera" i Zoom och du hittar den i listan bland dina andra kameror. Du hittar dina anslutna kameror antingen under Zoom-inställningarna (support.zoom.us)  eller genom att klicka på uppåtpilen bredvid kamera-knappen när du startat Zoom-mötet.

Mikrofoner

Foto på en fast mikrofon med kabel, och en bärbar trådlös mikrofon.

Mikrofonerna i hörsalarna är kopplade till ljudsystemet i salen, inklusive hörslingan. Det är rekommenderat att använda de inbyggda mikrofonerna i stället för egna, just för att hörslingan ska inkluderas.

I varje sal finns det två mikrofoner: en handhållen och trådlös samt en bärbar som hakas fast över öronen.

Mikrofonerna heter "USB Audio Codec" i Zoom och du hittar dem i listan bland dina andra mikrofoner. Du hittar dina anslutna mikrofoner antingen under Zoom-inställningarna (support.zoom.us)  eller genom att klicka på uppåtpilen bredvid mikrofon-knappen när du startat Zoom-mötet.

Anslut Zoom-utrustningen med orange USB-kabel

Foto på en orange USB-kabel av typ USB-A, med en Zoom-etikett.

För att underlätta själva distansundervisningen har ljud från mikrofoner och bild från dokumentkameran kopplats samman till att mynna ut i en orange USB-kabel. När du anslutit USB-kabeln till datorn kommer mikrofon och dokumentkamera finnas i att välja Zoom.

Om du har KTH Mac-dator behöver du ladda ned programvaran "Displaylink" för att kunna använda utrustningen i salen; läs på Programvara i KTH Mac – KTH Self Service  för instruktioner. Har du i stället Mac standalone-datorer behöver du ladda ned drivrutiner för Mac standalone (konftel.com) .

Obs: Se till att du har rätt typ av USB-uttag på din dator, alternativt köp en adapter. Läs mer på sidan Anslut med USB i Zoom- och hybridsalar .

Anpassade hörsalar

Följ hörsalar har anpassats för Zoom- och hybridundervisning. Salarna är i bokstavsordning baserat på namnet på deras hus.

B-huset (Bergs)

B1 (Brinellvägen 23)

B2 (Brinellvägen 23)

B3 (Brinellvägen 23)

D-huset

D1 (Lindstedtsvägen 9)

D2 (Lindstedtsvägen 9)  (har även videokamera, men ej orange kabel)

D3 (Lindstedtsvägen 9)

D37 (Lindstedtsvägen 9)  (har även videokamera, men ej orange kabel)

E-huset

E1 (Osquars backe 2)

E2 (Osquars backe 2)

E3 (Osquars backe 2)

E32 (Osquars backe 2)  (har även videokamera, men ej orange kabel)

H-huset

H1 (Teknikringen 33)

K-huset (Kemi)

K1 (Teknikringen 56)

K2 (Teknikringen 28)

L-huset (Lantmäteri)

L1 (Drottning Kristinas väg 30)

M-huset (Maskin)

M1 (Brinellvägen 64)

M2 (Brinellvägen 64)

M3 (Brinellvägen 64)

Q-huset

Q2 (Malvinas väg 10)

Sing-sing

F2 (Lindstedtsvägen 26)

U-huset (Undervisningshuset)

De anpassade salarna i Undervisningshuset är markerade som övningssalar i KTH Places, men utrustade som hörsalar.

U21 (Brinellvägen 26)

U31 (Brinellvägen 26)

U41 (Brinellvägen 26)

U51 (Brinellvägen 26)

U61 (Brinellvägen 26)

V-huset (Väg och vatten)

V1 (Teknikringen 76)

V2 (Teknikringen 76)

V3 (Teknikringen 72)

Kontakt

Har du frågor om sidan eller behöver hjälp kan du kontakta it-support via e-post eller på telefon.

E-post: it-support@kth.se

Telefon: 08-790 66 00, knappval 1