Till innehåll på sidan

Zoom- och hybridsalar på KTH Södertälje

Hörsalar och övningssalar på KTH Södertälje har båda anpassats för Zoom- och hybridundervisning likadant, med mikrofon och högtalare, samt dokumentkamera. Här hittar du både information om tekniken och en lista av anpassade salar.

Ett flertal hörsalar och övningssalar på KTH Södertälje har förberetts för att enkelt kunna genomföra videomöten med Zoom, exempelvis för båda distans- och hybridundervisning.

Både hörsalarna och övningssalarna har en mikrofon och högtalare tillgängligt i salen, samt en dokumentkamera installerad. Dokumentkameran underlättar möjligheten för dig som lärare att förmedla det du skriver på papper till alla i salen och i Zoom. Du visar denna kamera i stället för kameran som visar dig, det går inte att ha båda igång samtidigt på samma inloggning i mötet.

Anpassad utrustning i salarna

Dokumentkamera

När du använder dokumentkameran lägger du det papper du skriver på direkt under kameran och fokuserar genom att höja och sänka kameran.

Dokumentkameran heter "UVC-Camera" i Zoom och du hittar den i listan bland dina andra kameror. Du hittar dina anslutna kameror antagligen under Zoom-inställningarna (support.zoom.us)  eller genom att klicka på uppåtpilen bredvid kamera-knappen när du startat Zoom-mötet.

Mikrofon och högtalare (Jabrapuck)

Alla salar har en bärbar mikrofon och högtalare i samma enhet, en så kallad Jabrapuck. Placera den på en öppen yta så att ljudet både kan spridas och fångas upp lätt.

Jabrapucken finns tillgänglig i Zoom och du hittar dem i listan bland dina andra mikrofoner och högtalare. Du hittar dina anslutna mikrofoner antagligen under Zoom-inställningarna (support.zoom.us)  eller genom att klicka på uppåtpilen bredvid mikrofon-knappen eller högtalar-knappen när du startat Zoom-mötet.

Anslut utrustningen med USB

Anslut utrustningen med de tillgängliga USB-kablarna till din dator.

Obs: Se till att du har rätt typ av USB-uttag på din dator, alternativt köp en adapter. Läs mer på sidan Anslut med USB i Zoom- och hybridsalar .

Anpassade hörsalar

C1 (Kvarnbergagatan 12)

C2 (Kvarnbergagatan 12)

Anpassade övningssalar

C36 (Kvarnbergagatan 12)

C38 (Kvarnbergagatan 12)

C41 (Kvarnbergagatan 12)

C42 (Kvarnbergagatan 12)

C44 (Kvarnbergagatan 12)

Kontakt

Har du frågor om sidan eller behöver hjälp kan du kontakta it-support via e-post eller på telefon.

E-post: it-support@kth.se

Telefon: 08-790 66 00, knappval 1

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-28