Till innehåll på sidan

Administrativ ledningsgrupp

Kontakta den administrativa ledningsgruppen

Du kan nå gruppen via admledgrupp-itm@kth.se .

Vi ingår i den administrativa ledningsgruppen på ITM

Roll Kontaktuppgifter
Kanslichef ITM
Chef för ledningskansli ITM
HR-ansvarig
Ansvarig för Servicecenter
Ekonomiansvarig
Chef utbildningskansliet
Verksamhetscontroller Energiteknik
Verksamhetscontroller Indek
Verksamhetscontroller Produktionsutveckling och Administrativ platschef KTH Södertälje
Verksamhetscontroller Lärande
Verksamhetscontroller Maskinkonstruktion
Verksamhetscontroller Materialvetenskap