Till innehåll på sidan

Rekryteringskommitté och docentkommitté

Varje skola har en egen rekryteringskommitté. Den har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av nya docenter.