Till innehåll på sidan

Docentkommitté ITM (Skolan för industriell teknik och management)

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Andrew Martin, professor

Vice ordföranden

Frauke Urban, lektor

Ledamöter

Jannis Angelis, lektor
Andreas Archenti, professor
Andreas Cronhjort, lektor
Kristina Edström, lektor
Mikael Ersson, lektor
Mana Farshid, lektor
Lei Feng, lektor
Charlotte Holgersson, lektor
Stefan Hrastinski, professor
Henrik Larsson, forskare
Andrew Martin, professor
Magnus Wiktorsson, professor

Handläggare

E-post: docentur@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandattid

2020-01-01 -- 2023-12-31