Till innehåll på sidan

Befordringsnämnden

Befordringsnämnden har till uppgift att handlägga ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor.

Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter i nämnden.

Den som är ledamot i en rekryteringskommitté eller i anställningsnämnden kan också vara ledamot (lärarrepresentant) i befordringsnämnden i enskilda ärenden, efter godkännande av befordringsnämndens ordförande.

Ordförande

Sofia Ritzén, dekanus

Vice ordförande

Anna Finne Wistrand, prodekanus och anställningsnämndens ordförande

Ledamöter

Berit Balfors, professor
Lyubov Belova, professor
Tore Brinck, professor
Ulrica Edlund, professor
Lars Geschwind, professor
James Gross, professor
Karin Odelius, professor
Rajeev Thottappillil, professor
Mats Wilhelmsson, professor
Dan Zenkert, professor
Carl-Mikael Zetterling, professor
Malin Åkermo, professor

Handläggare och sekreterare

Helena Brandel
Katarina Bröms
Dilek Gür
Johanna Johansson
Kerstin Lagerstedt
Jennifer Lindholm
 

Kontakt vid frågor  

E-post: befordringar@kth.se

 
Kontaktuppgifter till samtliga läraranställningars handläggare

Mandattid:

2020-01-01 - 2023-12-31