Till innehåll på sidan

Docentkommitté SCI (Skolan för teknikvetenskap)

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Mark Pearce, professor

Vice ordförande

 Ilaria Testa, lektor

Ledamöter

Mattias Dahl, professor
Lucie Delemotte, lektor
Artem Kulachenko, professor
Josefin Larsson, professor
Jack Lidmar, lektor
Mihai Mihaescu, professor
Maria Saprykina, lektor
Sara Zahedi, professor

Handläggare

E-post: docentur@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 -- 2024-06-30