Till innehåll på sidan

Rekryteringskommitté ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad)

Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Ordförande

Nicole Kringos, professor

Vice ordförande

Mats Wilhelmsson, professor
Johan Silfwerbrand , professor

Ledamöter

Thordis Arrhenius, universitetslektor
Björn Berggren, professor
Anders Bergström, lektor
Vania Ceccato, professor
Vladimir Cvetkovic, professor
Karin Edvardsson Björnberg, lektor
Fredrik Gröndahl, lektor
Jonathan Metzger, professor
Jenny Paulsson, lektor
Nina Wormbs, professor

Handläggare och sekreterare

E-post: lararanstallning-abe@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter HR-handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 t.o.m. 2023-12-31