Till innehåll på sidan

Rekryteringskommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa)

Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Ordförande

Amelie Eriksson Karlström, professor

Vice ordförande

Mats Jonsson, professor
Sebastiaan Meijer, professor
Peter Nilsson, professor

Lärarrepresentanter

Afshin Ahmadian, professor
Per Berglund, professor
Ann Cornell, professor
Åsa Emmer, professor
My Hedhammar, professor
Gunnar Henriksson, professor
Sophia Hober, professor
Matilda Larsson, lektor
Jacob Odeberg, professor
Peta Sjölander, lektor
Qi Zhou, professor

Handläggare och sekreterare

E-post: lararanstallning-cbh@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 -- 2023-12-31