Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekryteringskommitté CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa)

Varje skola ska ha en egen rekryteringskommitté. Rekryteringskommittéerna har till uppgift att bereda och avge förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. I kommittéen ingår ordförande, lärarrepresentanter och verksamhetsrepresentanter. Studenter har rätt att vara representerade.

Ordförande

Mats Jonsson, professor

Vice ordförande

Sebastiaan Meijer, professor
Peter Nilsson, professor

Lärarrepresentanter

Afshin Ahmadian, professor
Per Berglund, professor
Ann Cornell, professor
Åsa Emmer, professor
Klas Engvall, professor
My Hedhammar, professor
Gunnar Henriksson, professor
Anna Herland, lektor
Sophia Hober, professor
Markus Kärkäs, lektor
Matilda Larsson, lektor
Jacob Odeberg, professor
Pelin Sahlén, lektor
Peta Sjölander, lektor
Qi Zhou, professor

Handläggare och sekreterare

E-post: lararanstallning-cbh@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 - 2024-06-30