Till innehåll på sidan

Docentkommitté EECS (Skolan för elektroteknik och datavetenskap)

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Pontus Johnson, professor

Vice ordförande

Hedvig Kjellström, professor

Ledamöter

Jonas Beskow, professor
Henrik Boström, professor
Elena Dubrova, professor
Viktoria Fodor, professor
Joakim Gustafson, professor
Henrik Sandberg, professor

Handläggare

E-post: docentur@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 -- 2023-12-31