Till innehåll på sidan

HR-enheten på ITM-skolan

HR-enhetens uppdrag är att vara en servicefunktion gentemot ITM-skolans anställda. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare och funktionsmailadresser för personalrelaterade frågor på ITM.

HR-enheten arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

Kontakta HR-enheten

Du kan nå ITM-skolans HR-enhet via persadm@itm.kth.se .

Besöksadress är Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18. 

På ITM's sidor och personalfrågor hittar du deadlines, rutiner och viktiga länkar

Personalansvarig

Vi jobbar inom HR-enheten