Till innehåll på sidan

HR-enheten på ITM-skolan

HR-enhetens uppdrag är att vara en servicefunktion gentemot ITM-skolans anställda. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare och funktionsmailadresser för personalrelaterade frågor på ITM.

HR-enheten arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

Kontakta HR-enheten

Du kan nå ITM-skolans HR-enhet via persadm@itm.kth.se .

Ska du rekrytera lärare kontaktar du ITMlarartillsattningar@itm.kth.se

Besöksadress är Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18. 

På ITM's sidor och personalfrågor hittar du deadlines, rutiner och viktiga länkar

Personalansvarig

Vi jobbar inom HR-enheten

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Öhman Marina Personalhandläggare +46 8 790 79 85
Lindbom Sofia HR-ansvarig +46 8 790 70 98
Elfving Blomster Susanna HR-HANDLÄGGARE +46 8 790 70 53
Tersmeden Katarina Personalhandl, kvalificerad +46 8 790 79 99
Öberg Maya HR Partner
Brajkovic Gabriella HR Partner +46 8 790 76 20
Ljungqvist Rebecca Personaladministratör +46 8 790 92 53
Sjöstedt Samuelsson Patrick Personaladministratör +46 8 790 70 45