Till innehåll på sidan

Personalstaben

Personalstabens uppdrag är att vara en servicefunktion gentemot ITM-skolans anställda. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare och funktionsmailadresser för personalrelaterade frågor på ITM.

Personalstaben arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

Kontakta personalstaben

Du kan nå ITM-skolans personalstab via persadm@itm.kth.se .

Besöksadress är Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18. 

På ITM's sidor och personalfrågor hittar du deadlines, rutiner och viktiga länkar

Personalansvarig

Vi jobbar inom personalstaben