Till innehåll på sidan

Maskinkonstruktions internwebb

Dessa sidor är för medarbetare på Energiteknik. Du hittar det mesta stöd du behöver i arbetet på intra.kth.se och intra.kth.se/itm.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ledningen finns på kth.se/mmk .

E-postlistor för instutionens och enheternas medarbetare finns på ITM-skolans kontaktsidor .

Service

Den mesta informationen om service och stöd för dig i ditt arbete finns på ITM-skolans intranätssidor om servicecenter . Där kan du läsa om hur du skickar post och paket, hittar rätt konferensrum, får tillgång till omklädningsrum och mycket mer. 

Behöver du hjälp? Kontakta service@itm.kth.se .

Säkerhet och kris

ITM-skolans sidor om säkerhet och kris  hittar du all information du behöver och de viktigaste snabblänkarna är här:

Säkerhetsansvarig MMK

Skyddsombud

Aktuella skyddsombud hittar du på ITM-skolans internsidor .

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter för medarbetare/studenter vid Maskinkonstruktion (pdf 497 kB)

Safety regulations for employees/students at Machine Design (pdf 645 kB)

Rutin för kemikaliehantering, MMK (pdf 323 kB)

Procedure for chemicals management, MMK (docx 77 kB)

Rutin för avfallshantering, MMK (pdf 430 kB)