Till innehåll på sidan

IT-inköp

Inköp av IT-produkter som licenser, datorer, mobila enheter, program etcetera på ITM-skolan beskrivs här.

Kom ihåg att du alltid kan få råd av IT-personalen genom att maila it-support@kth.se  eller ringa 08-790 66 00. 

Inköp av datorer, mobila enheter, licenser och teleabonnemang

  1. Fyll i formuläret här för att göra inköp . Fyll i formuläret och alla dess delar noggrant, en ofullständig beställning kan inte gå vidare i processen.
  2. Behöver du hjälp med att fylla i formuläret, kontaktar du din lokala IT-tekniker genom att maila it-support@kth.se  eller ringa 08-790 66 00. 
  3. En order läggs hos den aktuella leverantören. 

Beställning av andra ITA-tjänster

Beställning av andra ITA-tjänster såsom KTH Windows, KTH Mac och licenser mm görs via beställningsverktyget ”Beställningsportalen” av utsedda beställare för ITM skolan, som enhetschefer, funktionsansvariga och verksamhetscontrollers.

  1. Om du själv inte är utsedd beställare kan du hitta rätt person här 
  2. Kontakta din utsedda beställare och beskriv vad du behöver. Sätt även din närmaste chef i kopia, eftersom hen behöver bekräfta beställningen.
  3. Godkända beställare hittar Beställningsportalen för ITA-tjänster här