Till innehåll på sidan

Skolkansli SCI

På Skolkansliet finns den skolövergripande administrationen samlad.

På skolnivån administreras det centrala ekonomiarbetet (EKO), det centrala personaladministrationsarbetet (HR), forskarutbildningen och infrastruktur. Infrastrukturområdet omfattar många områden varför detta är uppdelat på flera medarbetare. Huvudsakligen definieras följande områden till infrastrukturen: Upphandling/inköp, IT-säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd, information och WEB samt huvudregistratur.

Även den elektroniska fakturahantering är placerad på skolkansliet. F

De funktionsansvariga har dessutom ett särskilt ansvar för att skolans rutiner och handläggning inom området är ändamålsenlig, enhetlig och följer regelverket samt andra styrdokument inom området.

Arbetet på Skolkansliet leds av skolans administrativa chef.

Det är vi som arbetar på Skolkansliet

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Jeverin Marie EU EKONOM
Sidoli Madeleine INFRASTRUKTUR- & SERVICEANSVAR +46 8 790 91 73
Sjödin Henny HR HANDLÄGGARE +46 8 790 84 06
Fransson Ann-Charlotte ekonomiadministratör +46 8 790 88 66
Ljung Anna-Karin EU ekonom +46 8 790 84 81
Johnsson Lisa HR-ANSVARIG +46 8 790 76 02
Käär Elena EU Ekonom +46 8 790 84 84
Rune Helene ADMINISTRATIV CHEF +46 8 790 91 80
Liedes Seija ekonomiansvarig +46 8 790 76 15
Rudholm Anette EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 88 67
Johansson Elisabeth EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 84 94
Nyberg Helena tentamensvaktskoordinator +46 8 790 72 05
Holmlund Åsman Jonna AVTALSANSVARIG +46 8 790 71 11
Bergman Johanna Redovisningsansvarig +46 8 790 80 51
Sellgren Daniel Kommunikatör +46 8 790 91 17
Brorsson Kristina EU ekonom +46 8 790 75 28