Till innehåll på sidan

Skolkansli SCI

På Skolkansliet finns den skolövergripande administrationen samlad.

På skolnivån administreras det centrala ekonomiarbetet (EKO), det centrala personaladministrationsarbetet (HR), forskarutbildningen och infrastruktur. Infrastrukturområdet omfattar många områden varför detta är uppdelat på flera medarbetare. Huvudsakligen definieras följande områden till infrastrukturen: Upphandling/inköp, IT-säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd, information och webb samt huvudregistratur.

Även den elektroniska fakturahantering är placerad på skolkansliet. 

De funktionsansvariga har dessutom ett särskilt ansvar för att skolans rutiner och handläggning inom området är ändamålsenlig, enhetlig och följer regelverket samt andra styrdokument inom området.

Arbetet på Skolkansliet leds av skolans administrativa chef.

Det är vi som arbetar på Skolkansliet

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Jeverin Marie EU EKONOM +46 8 790 91 18
Sidoli Madeleine SERVICEANSVARIG +46 8 790 91 73
Sjödin Henny HR-HANDLÄGGARE +46 8 790 84 06
Fransson Ann-Charlotte ekonomiadministratör +46 8 790 88 66
Ljung Anna-Karin EU ekonom +46 8 790 84 81
Käär Elena EU Ekonom +46 8 790 84 84
Rune Helene ADMINISTRATIV CHEF +46 8 790 91 80
Liedes Seija ekonomiansvarig +46 8 790 76 15
Marko Tisch Marta KOMMUNIKATIONSANSVARIG +46 8 790 73 29
Henning Karl HR-HANDLÄGGARE +46 8 790 84 36
Edstam Erik GRUPPCHEF +46 8 790 84 92
Rudholm Anette EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 88 67
Grahn Annette Ledningsstöd +46 8 790 84 14
Johansson Elisabeth EKONOMIADMINISTRATÖR +46 8 790 84 94
Magnusson Valeria EKONOM
Chalmain Kristina Utbildningsadministratör +46 8 790 80 50
Brorsson Kristina EU ekonom +46 8 790 75 28