Skolkansli SCI

På Skolkansliet finns den skolövergripande administrationen samlad.

På skolnivån administreras det centrala ekonomiarbetet (EKO), det centrala personaladministrationsarbetet (HR), forskarutbildningen och infrastruktur. Infrastrukturområdet omfattar många områden varför detta är uppdelat på flera medarbetare. Huvudsakligen definieras följande områden till infrastrukturen: Upphandling/inköp, IT-säkerhet, arbetsmiljö, brandskydd, information och WEB samt huvudregistratur.

Även den elektroniska fakturahantering är placerad på Deans Office. Forskarutbildning som handläggs på skolnivån omfattar antagning, licentiatseminarier, disputationer och examen.

De funktionsansvariga har dessutom ett särskilt ansvar för att skolans rutiner och handläggning inom området är ändamålsenlig, enhetlig och följer regelverket samt andra styrdokument inom området.

Arbetet på Deans Office leds av skolans administrativa chef.