Förlängning av tillförordnad prefekt och proprefekt på Mekanik

Publicerad 2019-06-19

Skolchef har beslutat att förlänga förordnande for Anders Dahlkild som tillforordnad prefekt vid institutionen for mekanik under perioden 2019-07-01--2019-12-31.
Skolchefen har även beslutat att förlänga förordnande för Nicholas Apazidis som tillförordnad proprefekt vid institutionen for mekanik under perioden 2019-07-01-- 2019-12-31.

Gå till sida med beslut S-2019-1089_Förlängning_proprefekt_prefekt_Mekanik.pdf