Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SCI:s projekt 2023 för Framtidens utbildning

Från grundutbildningsansvarig (GA) och vice GA till kollegor på Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Illustration av studenter anslutna till en maskin med kablar. Maskinen ser ut som en kvarn.
Lärarna på SCI-skolan har alltid varit kreativa med att hitta nya pedagogiska metoder. Detta är ett av många exempel :-)
Publicerad 2023-05-03

Under våren har vi tillsammans med studierektorer och programansvariga diskuterat idéer om utvecklingsprojekt som kan starta 2023 som en del av utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning. I denna första omgång fick vi in över 20 förslag och vi diskuterade vilka av dem som skulle prioriteras och presenteras för KTH:s ledningsgrupp vid ett projektinternat den 3 april.

SCI:s 6 projekt som startar 2023

Från SCI presenterade vi sex prioriterade projekt som bäst passade rektors kriterium om att vara skalbar inom organisationen:

  1. Nulägesanalys för ombyggnad av två utbildningsprogram: 5-åriga Farkostteknik och 2-åriga Flygteknik- och rymdteknik.
  2. Storskalig examination i matematik.
  3. Inspelat material för flexibelt aktivt lärande i fysik.
  4. Progression av färdigheter i friläggning inom teknisk mekanik.
  5. Datadriven antagningsprocess för masterprogram.
  6. Ämnes- och yrkesspecifik integration av hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

Finansiering för de ovan listade sex projekten kommer från både KTH och SCI. Men vår avsikt på SCI har alltid varit att framöver ekonomiskt stödja även de andra projektförslagen som vi har fått in. Vissa projektförslag kan dock behöva utvecklas ytterligare.

Har du en utvecklingsidé?

Vårens sondering på SCI-skolan för idéer till utvecklingsprojekt var bara början på utvecklingen inom programmet Framtidens utbildning. Har du en idé som du skulle vilja utveckla, inom din kurs eller program, kontakta din studierektor på institutionen, programansvarig eller oss för en diskussion.

Gunnar Tibert, GA på SCI, tibert@kth.se

Anna Burvall, vice GA på SCI, anna.burvall@biox.kth.se

Torbjörn Bäck, vice GA på SCI, back@nuclear.kth.se