Till innehåll på sidan

Interna nomineringar för ny Skolchef till Skolan för Teknikvetenskap (SCI), KTH

Publicerad 2019-09-30

Nomineringskommittén välkomnar att du som är anställd vid Skolan för Teknikvetenskap (SCI) KTH, nominerar en eller flera personer (du kan även nominera dig själv) till skolchefsrollen vid SCI- skolan.

Nomineringskommittén består av den permanenta nomineringsgruppen för skolchefstillsättning (Dekanus och Vice rektor för grundutbildning ersätts av Prodekanus respektive Prorektor) samt representanter från SCI-skolans strategiska råd. Kommitténs uppdrag är att leda processen och att ta fram ett förslag på ny skolchef till Rektor.

Eventuella frågor kring nomineringsprocessen eller kommitténs sammansättning besvaras av nomineringsgruppens ordförande Monica Ek, monicaek@kth.se  eller telefon 08-790 81 04.

För att vara giltig ska nomineringen ha inkommit senast den 16 oktober 2019 via mail till sci-nominering-skolchef@kth.se .

Använd den bifogade mallen med motivering för ditt förslag/nominering av skolchefskandidater.

Nomineringsmall (docx 52 kB)

Behörighet Skolchef

Behörig att vara Skolchef är den som uppfyller behörighetskraven for anställning som professor eller lektor.

Skolchef ska uppfylla de bedömningsgrunder som ingår i anställningsprofilen vid rekryteringen av professor/lektor men med prioriterad fokus på:

  • Framgångsrik erfarenhet av ledarskap över större enheter med arbetsmiljö och personalansvar (som Skolchef, Vice skolchef, Prefekt eller motsvarande)
  • Professor/lektor på docentnivå med forskningsledarerfarenhet
  • Uppvisa formell ledarskapsutbildning av omfattning
  • Visad god förmåga att arbeta med visioner och strategier att utveckla skolan och KTH
  • Visad god förmåga att genomföra förändring och kunna fatta beslut
  • Visad god samarbetsförmåga inom KTH, mellan skolor, med KTH:s ledning och studentkåren
  • Legitimitet och integritet, förmåga att representera KTH externt
  • Ska kunna presentera en vision för aktuell skolas utveckling inom utbildning, forskning och samverkan med samhället