Till innehåll på sidan

Nytt förordnande av skolchef för Skolan för teknikvetenskap (SCI) 2024 - 2027

Publicerad 2023-08-30

Sandra Di Rocco får fortsatt förtroende som skolchef i ytterligare en fyraårsperiod. Beslutet togs av rektor efter beredning av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolchefer. Den nya mandatperioden sträcker sig från den 1 januari 2024 till den 31 december 2027.

Grattis Sandra! Hur känns det att bli utsedd till skolchef för ytterligare en mandatperiod?

- Jag är tacksam och stolt över att få fortsatt förtroende i rollen som skolchef. Min första mandatperiod började samtidigt som pandemin bröt ut, vilket var en monumental prövning som präglade de två inledande åren av mitt uppdrag. Först under perioden 2022-2023 hade vi möjligheten att aktivt engagera oss i de avgörande diskussionerna som ledde till en strategisk plan och en omfattande omstrukturering av skolan. Denna process förväntas fortgå även under 2024.

Hur vill du utveckla skolan ytterligare? Vad är nästa steg?

Sandra Di Rocco

- KTH genomgår omfattande organisatoriska förändringar inom dess kollegiala organisation, administrativa struktur och ekonomiska modell. Dessa förändringar kommer att väsentligt påverka riktningen för skolans tillväxt och utveckling.

- SCI-skolan presterar redan på en hög nivå inom både utbildning och forskning och har en framstående position. Mitt mål är att sömlöst integrera dessa framgångsfaktorer i de nya organisatoriska strukturerna för att ytterligare främja vår skola. Vår excellens inom forskning och utbildning bekräftas av våra fyra framgångsrika civilingenjörsprogram, och är resultatet av den exceptionella fakultet vi attraherar. Därför är mitt främsta fokus att effektivt implementera den nya strukturen för att skapa en positiv arbetsmiljö som kontinuerligt lockar talangfull fakultet.

- Inom SCI-skolan finns framstående forskargrupper inom både grundläggande och tillämpad forskning, vilket skapar en dynamisk blandning av spetskompetens som driver vår utveckling. Det finns dock utmaningar framöver. Det är avgörande att etablera en stabil ekonomisk modell för infrastruktur och laboratorier. Samtidigt finns behovet av förbättrad nationell finansiering för renodlade discipliner.

På vilket sätt kan SCI-skolan möta dessa utmaningar?

- Som jag nämnde ovan, är det väsentligt att skapa en pålitlig ekonomisk ram för vår fakultet. Det innebär att vi behöver säkerställa finansiering för nödvändig infrastruktur och samtidigt tillhandahålla tillräckligt med tid för forskning. Att nå detta mål, även om det inte är oöverstigligt, kan underlättas om vi kan enas om en gemensam grund för en eventuell översyn av fakultetens omfattning. Det är även värdefullt att överväga att en fakultetsroll naturligt bör inkludera en balans mellan undervisning (särskilt på grundnivå) och forskning.

Du är professor i matematik, ett språk som förklarar de logiska processerna i världen omkring oss. Är den typen av tankesätt användbart när det gäller att leda en komplex organisation?

- Liksom matematiken är ledning en konst att balansera variabler och lösa ekvationer av komplexitet för att uppnå en harmonisk organisation. Matematiskt tänkande kan vara en värdefull tillgång i organisationsledning, särskilt när det gäller att hantera komplexa problem, fatta informerade beslut och optimera verksamheten. Detta tankesätt främjar logik, analys och noggrannhet, vilket är kritiska egenskaper för framgångsrik ledning av en komplex organisation.

Berättat för: Marta Marko-Tisch