Proprefekter utsedda för Tillämpad fysik

Publicerad 2019-05-13

Skolchef har beslutat att utse Carlota Canalias som 1:e proprefekt och Martin Viklund som 2:e proprefekt vid institutionen för tillämpad fysik.

Förordnandet gäller 2019-05-10 – 2022-12-31.
Proprefekterna är prefektens ställföreträdare. I övrigt har proprefekten de uppgifter som är överenskomna med prefekten.

Läs beslutet